Có 1 kết quả:

biāo jià

1/1

biāo jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a coordinate frame