Có 1 kết quả:

biāo zhǔn chā ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(statistics) standard deviation