Có 1 kết quả:

biāo zhǔn gān ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄍㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

par (golf)