Có 1 kết quả:

biāo dēng

1/1

biāo dēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đèn hiệu, lửa hiệu

Từ điển Trung-Anh

(1) beacon light
(2) beacon