Có 1 kết quả:

biāo jiè ㄅㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to demarcate a boundary
(2) dividing line