Có 1 kết quả:

biāo yǔ pái

1/1

biāo yǔ pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

placard