Có 1 kết quả:

mó nǐ xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

analog signal