Có 1 kết quả:

yàng bǎn xì

1/1

yàng bǎn xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

model theater (operas and ballets produced during the Cultural Revolution)