Có 1 kết quả:

Héng xiàn

1/1

Héng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heng county in Nanning 南寧|南宁[Nan2 ning2], Guangxi