Có 1 kết quả:

héng zuò biāo ㄏㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) horizontal coordinate
(2) abscissa