Có 1 kết quả:

Héng shān Xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hengshan County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi