Có 1 kết quả:

héng sǎo qiān jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

total annihilation