Có 1 kết quả:

héng bù

1/1

héng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sidestep (in dance)
(2) step sideways