Có 1 kết quả:

Héng bīn shì

1/1

Héng bīn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yokohama, major port city in Kanagawa prefecture 神奈川縣|神奈川县[Shen2 nai4 chuan1 xian4], Japan