Có 1 kết quả:

shù tǎ

1/1

shù tǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sloth (family Bradypodidae)