Có 1 kết quả:

gǎn lǎn shān

1/1

gǎn lǎn shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mount of Olives (in the Christian passion story)