Có 1 kết quả:

gǎn lǎn shān ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mount of Olives (in the Christian passion story)