Có 1 kết quả:

gǎn lǎn yán

1/1

gǎn lǎn yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

peridotite (geology)