Có 1 kết quả:

gǎn lǎn zhī

1/1

gǎn lǎn zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) olive branch
(2) symbol of peace