Có 1 kết quả:

gǎn lǎn shù

1/1

gǎn lǎn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

olive tree