Có 1 kết quả:

gǎn lǎn yóu

1/1

gǎn lǎn yóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

olive oil