Có 1 kết quả:

gǎn lǎn lǜ

1/1

gǎn lǎn lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

olive-green (color)