Có 1 kết quả:

qiáo dūn

1/1

qiáo dūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bridge pier