Có 1 kết quả:

jú shù

1/1

jú shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange tree