Có 1 kết quả:

jú sè

1/1

jú sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange (color)