Có 1 kết quả:

chéng zi

1/1

chéng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange