Có 1 kết quả:

chéng pí

1/1

chéng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange peel