Có 1 kết quả:

chéng pí guǒ jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(orange) marmalade