Có 1 kết quả:

chéng hóng sè ㄔㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) red-orange color
(2) dark orange