Có 1 kết quả:

chéng xiōng lǜ jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) orange-breasted green pigeon (Treron bicinctus)