Có 1 kết quả:

chéng sè

1/1

chéng sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange (color)