Có 1 kết quả:

chéng sè jì

1/1

chéng sè jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Agent Orange