Có 1 kết quả:

chéng sè zhàn jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Agent Orange