Có 2 kết quả:

1/2

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. công việc
2. máy móc

Từ điển trích dẫn

1. § Ghi chú: Âm “ki”. Ta quen đọc là “cơ”.
2. (Danh) Chốt trên nỏ để bắn tên.
3. (Danh) Đồ bắt chim thú ngày xưa.
4. (Danh) Khung cửi, máy dệt vải. ◇Sử Kí 史記: “Kì mẫu đầu trữ hạ ki, du tường nhi tẩu” 其母投杼下機, 踰牆而走 (Xư Lí Tử Cam Mậu truyện 樗里子甘茂傳) Bà mẹ ném thoi bỏ khung cửi, leo tường chạy trốn.
5. (Danh) Dụng cụ khiêng xác chết ngày xưa.
6. (Danh) Then, chốt (để đóng, khóa).
7. (Danh) Máy móc. ◎Như: “đả tự cơ” 打字機 máy đánh chữ, “thủy cơ” 水機 máy nước, “phát điện cơ” 發電機 máy phát điện.
8. (Danh) Nguyên nhân làm cho sự vật phát động hay biến hóa. ◎Như: “động cơ” 動機 nguyên nhân thúc đẩy. ◇Lễ Kí 禮記: “Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn, kì ki như thử” 一人貪戾, 一國作亂, 其機如此 (Đại Học 大學) Một người tham tàn, cả nước tao loạn, nguyên do là vậy.
9. (Danh) Điềm triệu, trưng triệu.
10. (Danh) Then chốt, cốt yếu. ◎Như: “quân cơ” 軍機 nơi then chốt về việc quân.
11. (Danh) Lúc hợp thời, dịp thích nghi. ◎Như: “đầu cơ” 投機 biết đón trước cơ hội, “thừa cơ” 乘機 thừa cơ hội tốt.
12. (Danh) Kế sách, kế mưu.
13. (Danh) Dục vọng, lòng trần tục. ◎Như: “tâm cơ” 心機 dục vọng, “vong cơ” 忘機 quên hết tục niệm.
14. (Danh) Tên sao.
15. (Danh) Máy bay, nói tắt của “phi cơ” 飛機. ◎Như: “khách cơ” 客機 máy bay chở hành khách, “chiến đấu cơ” 戰鬥機 máy bay chiến đấu.
16. (Danh) Cơ năng sinh hoạt. ◎Như: “vô cơ hóa học” 無機化學 môn hóa học vô cơ.
17. (Tính) Trọng yếu, bí mật. ◎Như: “quân sự cơ mật” 軍事機密 bí mật quân sự.
18. (Tính) Khéo léo, biến trá, xảo trá. ◎Như: “cơ tâm” 機心 cái lòng biến trá khéo léo, “cơ biến” 機變 tài biến trá.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Máy: 縫紉機 Máy khâu; 打字機 Máy đánh chữ;
② Máy bay: 運輸機 Máy bay vận tải; 客機 Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: 有了生機 Có cách sống; 轉機 Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: 良機 Dịp tốt; 乘機 Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: 機靈 Nhanh trí;
⑦ Linh động: 機變 Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.

Từ điển Trung-Anh

(1) machine
(2) engine
(3) opportunity
(4) intention
(5) aircraft
(6) pivot
(7) crucial point
(8) flexible (quick-witted)
(9) organic
(10) CL:臺|台[tai2]

Từ ghép 608

bǎ jī 靶機bà jī 霸機Bái yún jī chǎng 白雲機場bǎi tuō wēi jī 擺脫危機bān jī 扳機bān jī 班機bàng bàng jī 棒棒機bàng mó jī 棒磨機bāo jī 包機bào huà jī 報話機bǐ jì běn jì suàn jī 筆記本計算機Biàn jī 辯機bìng jī 病機bìng juǎn jī 併捲機bō fàng jī 播放機bǔ dēng jī 補登機bù huà jī 步話機bù shī shí jī 不失時機cái zhǐ jī 裁紙機cǎi mián jī 採棉機cǎo píng jī 草坪機chāi jī 拆機chái diàn jī chē 柴電機車chái yóu fā dòng jī 柴油發動機chái yóu jī 柴油機chán jī 禪機chǎn tǔ jī 鏟土機chǎn yùn jī 鏟運機chàng jī 唱機chèn jī 趁機chéng jī 乘機chéng kòng jiāo huàn jī 程控交換機chóng xīn kāi jī 重新開機chōu fēng jī 抽風機chōu shuǐ jī 抽水機chōu yóu yān jī 抽油煙機chū zū sī jī 出租司機chú chén jī 除塵機chuán dòng jī gòu 傳動機構chuán hū jī 傳呼機chuán zhēn jī 傳真機chuàn xíng diǎn zhèn dǎ yìn jī 串行點陣打印機chuī fēng jī 吹風機chuī yè jī 吹葉機chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī 垂直和短距起落飛機chuí zhí qǐ luò fēi jī 垂直起落飛機cí dài jī 磁帶機cí dié jī 磁碟機cí shàn jī gòu 慈善機構cì dài wēi jī 次貸危機cì jí fáng wū xìn dài wēi jī 次級房屋信貸危機dá lù jī 答錄機dǎ fēi jī 打飛機dǎ gǔ jī 打穀機dǎ huǒ jī 打火機dǎ yìn jī 打印機dǎ zhuāng jī 打樁機dǎ zì jī 打字機dài jī 待機dān bǎn jī 單板機dān fǎn jī 單反機dān fǎn xiàng jī 單反相機dān fàng jī 單放機dān jìng fǎn guāng xiàng jī 單鏡反光相機dān piàn jī 單片機dān yǎn xiàng jī 單眼相機dān yì fēi jī 單翼飛機dāng jī lì duàn 當機立斷dǎng zhèng jī guān 黨政機關dàng jī 宕機dàng jī 當機dēng jī 登機dēng jī kǒu 登機口dēng jī láng qiáo 登機廊橋dēng jī lóu 登機樓dēng jī mén 登機門dēng jī pái 登機牌dēng jī qiáo 登機橋dēng jī rù kǒu 登機入口dēng jī shǒu xù 登機手續dēng jī shǒu xù guì tái 登機手續櫃檯dēng jī zhèng 登機證dí jī 敵機dǐ yā dài kuǎn wēi jī 抵押貸款危機diǎn zhèn dǎ yìn jī 點陣打印機diǎn zhèn shì dǎ yìn jī 點陣式打印機diǎn zì jī 點字機diàn bào jī 電報機diàn chàng jī 電唱機diàn dǎ zì jī 電打字機diàn dòng jī 電動機diàn huà jī 電話機diàn jī 電機Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 電機及電子學工程師聯合會diàn lì jī chē 電力機車diàn shì jī 電視機diàn zǐ jì suàn jī 電子計算機dìng shū jī 訂書機Dōng tiáo Yīng jī 東條英機dòng jī 動機dú shū jī 讀書機duǎn jù qǐ luò fēi jī 短距起落飛機duī gāo jī 堆高機duì jiǎng jī 對講機duì zhuàng jī 對撞機ěr jī 耳機fā diàn jī 發電機fā dòng jī 發動機fā shè jī 發射機fā shè jī yìng dá qì 發射機應答器Fàn dé Gé lā fū qǐ diàn jī 範德格拉夫起電機fàn mài jī 販賣機fàng fēi jī 放飛機fēi jī 飛機fēi jī cān 飛機餐fēi jī cāng mén 飛機艙門fēi jī chǎng 飛機場fēi jī piào 飛機票fēi jī shī 飛機師fēi jī shī shì 飛機失事fèi jìn xīn jī 費盡心機fēn jī 分機fēn zhuāng jī 分裝機fěn suì jī 粉碎機fēng jī 風機féng rèn jī 縫紉機Fó lǎng jī 佛朗機Fó lǎng jī chòng 佛朗機銃Fó lǎng jī pào 佛朗機炮fù yìn jī 複印機gān zào jī 乾燥機Gāo ěr jī tǐ 高爾機體gāo shè jī qiāng 高射機槍gāo yā qīng xǐ jī 高壓清洗機gē cǎo jī 割草機gōng ān jī guān 公安機關gōng jī jī 攻擊機gōng jiā jī guān 公家機關gōng jù jī 工具機gǔ fēng jī 鼓風機guà jī 掛機guān jī 關機guāng cí dié jī 光磁碟機guì yuán jī 櫃員機guō tuó jī 鍋駝機guó jì jī chǎng 國際機場guǒ zhī jī 果汁機hāng tǔ jī 夯土機háng tiān fēi jī 航天飛機hé hōng zhà jī 核轟炸機hōng gān jī 烘乾機hōng wǎn jī 烘碗機hōng zhà jī 轟炸機Hóng qiáo jī chǎng 虹橋機場hòu jī lóu 候機樓hòu jī tīng 候機廳hū jī 呼機hù bèi jī 護貝機huá gài shǒu jī 滑蓋手機huá xiáng jī 滑翔機huà bù tóu jī bàn jù duō 話不投機半句多huàn dēng jī 幻燈機huō méi jī 攉煤機huǒ jī 火機huò bì wēi jī 貨幣危機huò jī 貨機jī bāi 機掰jī biàn 機變jī bù kě shī 機不可失jī bù kě shī , shī bù zài lái 機不可失,失不再來jī bù kě shī , shí bù zài lái 機不可失,時不再來jī bù lí shǒu 機不離手jī cāng 機艙jī chǎng 機場jī chǎng dà shà 機場大廈jī chē 機車jī chuáng 機床jī diàn 機電jī dǐng hé 機頂盒jī dòng 機動jī dòng chē 機動車jī dòng chē liàng 機動車輛jī dòng xìng 機動性jī fáng 機房jī gòu 機構jī guān 機關jī guān bào 機關報jī guān bù jǐng 機關布景jī guān chē 機關車jī guān pào 機關炮jī guān qiāng 機關槍jī guāng dǎ yǐn jī 激光打引機jī guāng dǎ yìn jī 激光打印機jī huì 機會jī huì chéng běn 機會成本jī huì dài lái chéng gōng 機會帶來成功jī huì zhǔ yì 機會主義jī jiàn 機件jī jiàn fèi 機建費jī jǐng 機警jī kù 機庫jī lī guā lā 機哩瓜拉jī lǐ 機理jī lì jī zhì 激勵機製jī líng guǐ 機靈鬼jī ling 機伶jī ling 機靈jī lǜ 機率jī mì 機密jī mì wén jiàn 機密文件jī mì xìng 機密性jī mǐn 機敏jī móu 機謀jī néng 機能jī piào 機票jī qì 機器jī qì fān yì 機器翻譯jī qì jiǎo tà chē 機器腳踏車jī qì rén 機器人jī qì rén xué 機器人學jī qiāng 機槍jī qiǎo 機巧jī qiào 機殼jī shēn 機身jī shēn kuān dà 機身寬大jī tà chē 機踏車jī tǐ 機體jī tóu 機頭jī tóu zuò 機頭座jī wěi 機尾jī wù duàn 機務段jī xiāng 機箱jī xiè 機械jī xiè fān yì 機械翻譯jī xiè gōng 機械工jī xiè gōng chéng 機械工程jī xiè gōng rén 機械工人jī xiè huà 機械化jī xiè mǎ 機械碼jī xiè néng 機械能jī xiè shī 機械師jī xiè xìng 機械性jī xiè yǔ yán 機械語言jī xiè zhōng 機械鐘jī yí 機宜jī yì 機翼jī yóu 機油jī yù 機遇jī yuán 機緣jī yùn 機運jī zhà 機詐jī zhǎng 機長jī zhì 機制jī zhì 機智jī zhì 機製jī zhóu 機軸jī zhù 機杼jī zi 機子jī zǔ 機組jì suàn jī 計算機jì suàn jī bǐ yù 計算機比喻jì suàn jī dòng huà 計算機動畫jì suàn jī duàn céng 計算機斷層jì suàn jī fǔ zhù shè jì 計算機輔助設計jì suàn jī gōng yè 計算機工業jì suàn jī jí chéng zhì zào 計算機集成制造jì suàn jī kē xué 計算機科學jì suàn jī kē xué jiā 計算機科學家jì suàn jī kě dú 計算機可讀jì suàn jī mó nǐ 計算機模擬jì suàn jī mó shì 計算機模式jì suàn jī zhì tú 計算機制圖Jiā tè lín jī qiāng 加特林機槍jiān jī jī 殲擊機jiǎn cǎo jī 剪草機jiàn jī xíng shì 見機行事jiàn zài jī 艦載機jiāo huàn jī 交換機jiǎo bàn jī 攪拌機jiǎo mó jī 角磨機jiǎo ròu jī 絞肉機jiào liàn jī 教練機jiào xué jī gòu 教學機構jiē jī 接機jiē jī 街機jiē shōu jī 接收機jié jī 劫機jiè jī 借機jīn róng jī gòu 金融機構jīn róng jī guān 金融機關jīn róng wēi jī 金融危機jīng jì wēi jī 經濟危機jiù yè jī huì 就業機會jú yóu jī 焗油機juǎn yáng jī 捲揚機jué tǔ jī 掘土機jūn jī 軍機jūn jī chù 軍機處jūn shì jī gòu 軍事機構kā fēi jī 咖啡機kāi jī 開機kàn zhǔn jī huì 看準機會kǎo miàn bāo jī 烤麵包機kē yán yàng jī 科研樣機kè hù jī 客戶機kè hù jī fú wù qì huán jìng 客戶機服務器環境kè hù jī ruǎn jiàn 客戶機軟件kè jī 客機kè lù jī 刻錄機kōng pāi jī 空拍機kuò yīn jī 擴音機lán píng sǐ jī 藍屏死機lǎo hǔ jī 老虎機léi shè yìn biǎo jī 鐳射印表機lěng qì jī 冷氣機lěng shuǐ jī zǔ 冷水機組lí xīn fēn lí jī 離心分離機lí xīn jī 離心機lì fǎ jī guān 立法機關lì tǐ shè xiàng jī 立體攝像機lián hé shōu gē jī 聯合收割機lián jī 聯機lián jī fēn xī chǔ lǐ 聯機分析處理lián jī yóu xì 聯機遊戲liáng jī 良機líng jī 靈機líng jī yī dòng 靈機一動liú shēng jī 留聲機lòu xiè tiān jī 漏洩天機lù xiàng jī 錄像機lù yīn jī 錄音機lù yǐng jī 錄影機lún jī 輪機lún jī shǒu 輪機手lún zhuǎn jī 輪轉機luǒ jī 裸機Mǎ kè qìn jī qiāng 馬克沁機槍miàn shòu jī yí 面授機宜mín háng bān jī 民航班機mó jī 磨機mó shā jī 磨砂機mǔ jī 母機nèi rán jī 內燃機nèi rán jī chē 內燃機車néng yuán wēi jī 能源危機niǎn mǐ jī 碾米機niǎo jī 鳥機niè jī 躡機nóng jī 農機nóng suō jī 濃縮機nóng yè jī xiè 農業機械nuǎn qì jī 暖氣機pào tǐng jī 炮艇機pēn qì fā dòng jī 噴氣發動機pēn qì jī 噴氣機pēn qì shì fēi jī 噴氣式飛機pēn shè jī 噴射機pí dài yùn shū jī 皮帶運輸機píng bǎn shǒu jī 平板手機píng dì jī 平地機Píng guǒ shǒu jī 蘋果手機qǐ diàn jī 起電機qǐ zhòng jī 起重機qì jī 契機qì lún fā diàn jī 汽輪發電機qì lún jī 汽輪機qì yóu jī 汽油機qiān huó zì yìn shuā jī 鉛活字印刷機qiāng jī 槍機qīng jī guān qiāng 輕機關槍qīng jī qiāng 輕機槍qiú mó jī 球磨機qǔ kuǎn jī 取款機qù jī huì 覷機會rán qì lún jī 燃氣輪機rè jī 熱機rén jī gōng chéng 人機工程rén jī jiè miàn 人機界面róng jī 戎機sǎ shuǐ jī 灑水機sǎo chú jī 掃除機shā jī 殺機shǎ guā xiàng jī 傻瓜相機shān zhài jī 山寨機shāng jī 商機shāng yè jī gòu 商業機構shè xiàng jī 攝像機shè yǐng jī 攝影機shén jī miào suàn 神機妙算shēng jī 生機shēng jī àng rán 生機盎然shēng jī bó bó 生機勃勃shēng jiàng jī 升降機shí guāng jī 時光機shí jī 時機shí pǐn jiā gōng jī 食品加工機shí pò jī guān 識破機關shì jī 事機shōu bào jī 收報機shōu lù jī 收錄機shōu yīn jī 收音機shōu yín jī 收銀機shǒu dǎ zì jī 手打字機shǒu dū jī chǎng 首都機場shǒu jī 手機shū jī 樞機shū jī zhǔ jiào 樞機主教shù jù jī 數據機shù mǎ xiàng jī 數碼相機shù mǎ zhào xiàng jī 數碼照相機shuā jī 刷機shuāng yì fēi jī 雙翼飛機shuǐ dǐ xiàng jī 水底相機shuǐ shàng fēi jī 水上飛機sī fǎ jī guān 司法機關sī jī 司機sǐ jī 死機sǐ jī lán píng 死機藍屏sì jī 伺機sì jī 俟機suí jī 隨機suí jī cún qǔ 隨機存取suí jī cún qǔ cún chǔ qì 隨機存取存儲器suí jī cún qǔ jì yì tǐ 隨機存取記憶體suí jī shí jiān 隨機時間suí jī shù 隨機數suí jī xiào yìng 隨機效應suí jī xìng 隨機性suí jī yìng biàn 隨機應變suì zhǐ jī 碎紙機tái shì jī 臺式機tí kuǎn jī 提款機tiān jī 天機tiān jī bù kě xiè lòu 天機不可泄漏tiān jī bù kě xiè lù 天機不可泄露tíng jī 停機tíng jī píng 停機坪tóu dài shì ěr jī 頭戴式耳機tóu jī 投機tóu jī dǎo bǎ 投機倒把tóu jī mǎi mài 投機買賣tóu jī qǔ qiǎo 投機取巧tóu jī zhě 投機者tóu lán jī 投籃機tóu piào jī qì 投票機器tóu yǐng jī 投影機tòu píng jī 透平機tòu xī jī 透析機tuī jìn jī 推進機tuī tǔ jī 推土機tuō jī 脫機tuō lā jī 拖拉機tuō lì jī 脫粒機tuō shuǐ jī 脫水機tuō yè jī 拖曳機tuǒ yuán jī 橢圓機wā jué jī 挖掘機wā jué jī xiè 挖掘機械wā tǔ jī 挖土機wǎng luò dǎ yìn jī 網絡打印機wàng jī 忘機wēi chǔ lǐ jī 微處理機wēi jī 危機wēi jī 微機wēi jī huà 微機化wēi jī sì fú 危機四伏wō lún pēn qì fā dòng jī 渦輪噴氣發動機wō lún zhóu fā dòng jī 渦輪軸發動機wú jī 無機wú jī huà xué 無機化學wú jī wù 無機物wú jī yán 無機鹽wú rén jī 無人機wú xiàn diàn jiē shōu jī 無線電接收機wú xiàn diàn shōu fā jī 無線電收發機wù huà jī 霧化機wù jī 誤機xī chén jī 吸塵機Xī gé sī jī zhì 希格斯機制xǐ dí jī 洗滌機xǐ wǎn jī 洗碗機xǐ yī jī 洗衣機xià fēi jī 下飛機xiān jī 先機xiàng jī 相機xiàng jī ér dòng 相機而動xiàng jī ér xíng 相機而行xiàng jī xíng shì 相機行事xiāo qiān bǐ jī 削鉛筆機xiǎo líng tōng jī zhàn 小靈通機站xiǎo qǐ zhòng jī 小起重機Xié hé Fēi jī 協和飛機Xié hé shì Kè jī 協和式客機xiè lòu tiān jī 泄漏天機xiè lù tiān jī 泄露天機xīn jī 心機xìn dài wēi jī 信貸危機xìn yòng wēi jī 信用危機xíng zhèng jī guān 行政機關xū nǐ jī 虛擬機xuán guà shì huá xiáng jī 懸掛式滑翔機xuán jī 玄機xuè yè tòu xi jī 血液透析機xún hū jī 尋呼機xún jī 尋機yā lù jī 壓路機yā suō jī 壓縮機yá jī qiǎo zhì 牙機巧制yà dào jī 軋道機yà huā jī 軋花機yà rǎn jī 軋染機yán jiū jī gòu 研究機構yán lùn jī guān 言論機關yàn chāo jī 驗鈔機yàng jī 樣機yè lún jī xiè 葉輪機械yì pín léi dá shōu fā jī 異頻雷達收發機yǐn shuǐ jī 飲水機yìn biǎo jī 印表機yìn shuā jī 印刷機yǐng dié jī 影碟機yǐng yìn jī 影印機yìng jī lì duàn 應機立斷yìng shì cí dié jī 硬式磁碟機yǒng dòng jī 永動機yòng jìn xīn jī 用盡心機yóu xì jī 遊戲機yǒu jī 有機yǒu jī bō li 有機玻璃yǒu jī dàn 有機氮yǒu jī fēn zǐ 有機分子yǒu jī huà hé wù 有機化合物yǒu jī huà xué 有機化學yǒu jī kě chéng 有機可乘yǒu jī lín 有機磷yǒu jī lín dú jì 有機磷毒劑yǒu jī lín suān zhǐ lèi 有機磷酸酯類yǒu jī tǐ 有機體Yǒu jī tǔ 有機土yǒu jī wù 有機物yù jǐng jī 預警機yuán bāo zì dòng jī 元胞自動機yuán zhù jī gòu 援助機構yùn jī 暈機zāi zhòng jī 栽種機záo yán jī 鑿岩機zhá gāng jī 軋鋼機zhá jī 軋機zhà zhī jī 榨汁機zhàn dòu jī 戰鬥機zhàn jī 戰機zhàn lüè hōng zhà jī 戰略轟炸機zhǎng jī 長機zhāo pìn jī gòu 招聘機構zhǎo jī huì 找機會zhào xiàng jī 照像機zhào xiàng jī 照相機zhè cì wēi jī 這次危機zhēn chá jī 偵察機zhēn kǒng shè yǐng jī 針孔攝影機zhèn yuán jī zhì 震源機制zhēng qì guà tàng jī 蒸汽掛燙機zhēng qì jī 蒸汽機zhēng qì jī chē 蒸汽機車zhēng qì yā lù jī 蒸汽壓路機zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正電子發射計算機斷層zhèng fǔ jī guān 政府機關zhèng zhì jī gòu 政治機構zhī bù jī 織布機zhī jī 織機zhí shēng fēi jī 直升飛機zhí shēng fēi jī 直昇飛機zhí shēng jī 直升機zhí shēng jī píng 直升機坪zhì huì xíng shǒu jī 智慧型手機zhì náng jī gòu 智囊機構zhì néng shǒu jī 智能手機zhōng duān jī 終端機Zhōng guó Jiào yù hé Kē yán Jì suàn jī Wǎng 中國教育和科研計算機網Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中國遊藝機遊樂園協會zhōng yāng chǔ lǐ jī 中央處理機zhòng jī guān qiāng 重機關槍zhòng jī qiāng 重機槍zhǔ guǎn jī guān 主管機關zhǔ jī 主機zhǔ jī bǎn 主機板zhǔ jī míng 主機名zhuǎ jī 爪機zhuān mén jī gòu 專門機構zhuǎn jī 轉機zhuāng jī 裝機zhuàng jī 撞機zhuàng jī shì dǎ yìn jī 撞擊式打印機zhuàng jī shì yìn biǎo jī 撞擊式印表機zhuì jī 墜機zhuō jī 桌機zì dòng diǎn chàng jī 自動點唱機zì dòng fù kuǎn jī 自動付款機zì dòng guì yuán jī 自動櫃員機zì dòng qǔ kuǎn jī 自動取款機zì dòng shòu huò jī 自動售貨機zì dòng tí kuǎn jī 自動提款機zǒng jī 總機zuān tàn jī 鑽探機zuǒ qīng jī huì zhǔ yì 左傾機會主義zuò jī 座機zuò shī jī yí 坐失機宜zuò shī liáng jī 坐失良機