Có 1 kết quả:

jī wù duàn

1/1

jī wù duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

locomotive depot