Có 1 kết quả:

jī qì fān yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

machine translation