Có 1 kết quả:

jī huì chéng běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

opportunity cost