Có 1 kết quả:

jī xiè gōng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mechanical engineering