Có 1 kết quả:

jī qiào

1/1

jī qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

case, casing, cabinet or housing (of a computer, photocopier etc)