Có 1 kết quả:

jī guān bù jǐng ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

machine-operated stage scenery