Có 1 kết quả:

xiàng shí

1/1

xiàng shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

acorn