Có 1 kết quả:

xiàng mù

1/1

xiàng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oaken