Có 1 kết quả:

xiàng shù

1/1

xiàng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oak