Có 1 kết quả:

xiàng pí qiú

1/1

xiàng pí qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rubber ball