Có 1 kết quả:

héng pī

1/1

héng pī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

horizontal scroll (for inscription)