Có 1 kết quả:

héng liáng

1/1

héng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beam