Có 1 kết quả:

héng méi

1/1

héng méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concentrate one's eyebrows
(2) to frown
(3) to scowl

Một số bài thơ có sử dụng