Có 1 kết quả:

Héng xū hè

1/1

Héng xū hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yokosuka (port and navy base in the Tokyo bay)