Có 1 kết quả:

Héng xū hè shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yokosuka city and US naval base to the west of Yokohama, Japan