Có 1 kết quả:

Tán jūn

1/1

Tán jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tangun, legendary founder of Korea in 2333 BC